Velkommen

Gøttrup Vandværk blev etableret i 1939

Den 12. maj 1939 afholdtes stiftende generalforsamling i Andelsselskabet “Gøttrup Vandværk”.
Der var mødt 14 af de 28 andelshavere.
Værkets første boring var placeret midt i Gøttrup by.
I 1988, efter problemer med vandkvaliteten, byggede værket nyt vandværk ved Almhus i samarbejde med Fjerritslev Kommune.
Frem til 30. september 2005 stod Fjerritslev Kommune for pasning og administration af vandværket.
Fra 1. oktober 2005 er Gøttrup Vandværk fusionet med Almhus Vandværk under navnet Gøttrup Vandværk.