Måleraflæsning

Der bliver foretaget måleraflæsning  som fjernaflæsning og  vi vil køre med jævne mellemrum og aflæse målere samtidig får vi en pejling på om der er vandspild eller utætheder = 

Lukket for måleraflæsninger

Prøv igen i ovennævnte tidsrum