Regulativ

Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger.

Regulativ for vandværker