Gøttrup Vandværk

Regulativ

 

Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.

 

Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

 

Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger.

 

Læs regulativet for vandværker i Jammerbugt kommune


Kontakt os

 

Gøttrup Vandværk

Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev

TLF: 20 90 32 71

E-mail: goettrup.vand@gmail.com