Gøttrup Vandværk
Pas på vandet - det betaler sig
Name: 2015-05-09 13.45.09.jpg.
Name: 2015-05-09 13.45.36.jpg.
Name: 2015-05-09 13.47.51.jpg.
Name: 2015-05-09 13.46.52.jpg.
Regulativ
Der er i Jammerbugt Kommune udarbejdet et regulativ for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Regulativet er udfærdiget af Jammerbugt Kommune i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).
Regulativet har til formål at sikre ensartede bestemmelser i hele Jammerbugt Kommune og indeholder regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder grundejerens og vandforsyningens forpligtigelser med hensyn til at anlægge og vedligeholde vandinstallationer og forsyningsledninger.
Name: regulativ.jpeg. Description: Regulativ Vandværk.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gøttrup Vandværk
Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev
TLF: 20 90 32 71
E-mail: goettrup.vand@gmail.com
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net