Gøttrup Vandværk
Pas på vandet - det betaler sig
Name: 2015-05-09 13.45.09.jpg.
Name: 2015-05-09 13.45.36.jpg.
Name: 2015-05-09 13.47.51.jpg.
Name: 2015-05-09 13.46.52.jpg.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

Vandværkets seneste kvalitetskontrol:

IndvindingsboringerVandværket har i alt 3 boringer, hvorfra der indvindes vand.Årlig indvinding ca. 133.000 m³ vand.

Vandkvalitet og kontrolFor at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:• Normal kontrol på vandværket• Udvidet kontrol på vandværket• Kontrol med uorganiske sporstoffer• Kontrol med organiske mikro forureninger og• Begrænset kontrol.

Name: md.JPG.
Udviklingen i de forskellige parametre, kan følges via grafer på Mitdrikkevand.dkSåfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.
Se de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket
Vandanalyse:
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.
Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gøttrup Vandværk
Gøttrupvej 293, 9690 Fjerritslev
TLF: 20 90 32 71
E-mail: goettrup.vand@gmail.com
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net